خرید آنلاین فایل|دانلود تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری|

پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی قهری ,مفهوم مسئولیت مدنی,الزامات خارج از قرار داد ,مسئولیت قرار دادیدانلود تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری|40273087|xsj40273087|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار .................................................................................

فصل اول – كلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ ........................

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ...........................................................

مبحث سوم : اركان مسئولیت مدنی ..............................................................

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده ...............................................................

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی ........................................

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ...................

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر .........................................

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی .........................................

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .................................

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .....................

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ....................................

مبحث سوم – استثنائات قاعده .....................................................................

نتیجه .....................................................................................................................


پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شكنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تكلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد كه هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در كامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام كرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی كه در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است كه مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.


مطالب دیگر:
📝پاورپوینت آشنایی با چگونگی مستند كردن فعالیتهای آموزشی و آیینامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهی) در آموزش علوم پزشکی📝پاورپوینت آفت های کارکنان و مدیران📝پاورپوینت آکوستیک در معماری📝پاورپوینت در مورد آلو📝پاورپوینت آلوئه ورا📝پاورپوینت آلودگی آب ها📝پاورپوینت آلودگی آب📝پاورپوینت آلودگی صوتی Noise Contamination📝پاورپوینت آلودگی منابع آب به مواد نفتی و روش كنترل آن📝پاورپوینت آلودگی های عفونی در آزمایشگاه و راههای کنترل آن📝پاورپوینت آلیاژهای هوا فضا📝پاورپوینت آلیاژهای حافظه دار (SMA)Shap Memory Alloys📝پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم📝پاورپوینت آمار و روش تحقیق📝پاورپوینت آمار پزشکی📝پاورپوینت آمار در علوم اجتماعی📝پاورپوینت آموزش و اجرای پروژه 5S آراستگی محیط کار📝پاورپوینت کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه احمد صافی📝پاورپوینت آهن زنگ نزن📝پاورپوینت آهن و آهن یاری در دختران دبیرستانی📝پاورپوینت آهن در بدن📝پاورپوینت آیین نامه تاسیس مراكز بهداشت کار در كارگاه ها📝پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجا كردن مواد و اشیاء در كارگاه ها📝پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا📝پاورپوینت آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار